מה מחיר הכסף ואיך זה קשור לריבית שאתם משלמים?

מה מחיר הכסף ואיך זה קשור לריבית שאתם משלמים?

 

מה מחיר הכסף ואיך זה קשור לריבית שאתם משלמים?

 

 

 

השלכות מגפת הקורונה מהשנתיים האחרונות, לצד המלחמה באוקראינה נותנות את אותותיהן על הכלכלה העולמית, ומובילות לאינפלציה שמטפסת לשיאים של עשרות שנים. אחד הכלים המוניטריים המרכזיים לריסון האינפלציה היא העלאת הריבית – תהליך הקורה באופן מדורג בעולם וגם בישראל. העלאת הריבית משפיעה במגוון דרכים על ההלוואות ולכן הקפטן החליט לעשות סדר בנושא.

 

מה היא בעצם הריבית ואיך היא משפיעה עלינו

הריבית מבטאת את המחיר של הכסף במקרה של הלוואה. כלומר, אם לוויתם כסף מהבנק או מגורם חוץ בנקאי, ההפרש בין סכום הכסף שלקחתם כהלוואה לבין הסכום שתחזירו ישקף את גובה הריבית. כלומר, סכום הריבית הוא שיעור מסוים מגובה ההלוואה, והוא התשלום בגין קבלת ההלוואה.

גובה הריבית נקבע על פי שני סוגי משתנים – קבוע ולא קבוע. משתנה קבוע הוא משתנה התלוי בסוג הלוואה ובגובה הריביות בשוק, ואילו משתנה לא קבוע הוא משתנה התלוי במצב הפיננסי של הלווה. אם אתם בעלי דירוג אשראי גבוה, נותן האשראי יראה אתכם כלקוחות בעלי סיכון נמוך ויציע לכם ריביות נמוכות יותר. במקרה כזה הריבית מייצגת את הסיכון שנותן האשראי לוקח.  

אילו סוגי ריביות יש ואיך היא מחושבת?

ריבית קבועה (שיקלית)- הריבית שנותן ההלוואה קבע בהתאם למצבו של הלווה. זו ריבית שאינה צמודה למדד ונשארת קבועה לאורך כל תקופת החזר ההלוואה.

ריבית משתנה (צמודה למדד)- מדובר בריבית אותה מוסיפים לריבית השיקלית שנקבעה על ידי המלווה ומשתנה בהתאם לשינויים באינפלציה. גידול באינפלציה יוביל לעליית הריבית ולהפך. במקרה כזה, הריבית השיקלית שנקבעה מראש חייבת להיות נמוכה יותר על מנת שיהיה כדאי ללווה לבחור בסוג זה של ההלוואה. הריבית השיקלית בתוספת הריבית הצמודה צריכות להתאזן מול הלוואה בריבית שקלית קבועה.

במקרים בהם יש צפי לירידה באינפלציה נבחר לרוב בהלוואה בריבית צמודה.

לאחר שהכרנו את סוגי הריביות, בואו נבין איך הן מחושבות:

ריבית נומינלית- הריבית המופיעה בהסכם ההלוואה. ריבית המחושבת כאחוז מסוים מהקרן (סכום ההלוואה). יכולה להיות ריבית קבועה או משתנה.

ריבית דריבית (ריבית מצטברת)- בסיום כל שנה/חודש הריבית מחושבת מחדש על בסיס החוב שנותר הכולל גם את הקרן וגם את הריבית. במקרה זה, בסיום בכל תקופה גודל ההחזר יגדל. לדוגמא: אם לקחנו הלוואה בסך אלף שקלים, עם ריבית שנתית של 10% בסיום השנה הראשונה תחזירו 1.1 אלף שקלים, אבל לאחר שנתיים תחזירו 1.1 אלף שקלים בתוספת 10% מההחזר הראשון בסך 1.1 אלף- כלומר 1.21 אלף שקלים.

ריבית ריאלית – ההפרש בין הריבית ששילמת לבין מצב הריבית הצמודה למדד. כלומר, אם המדד לצרכן או מדד אחר שנקבע עלה, והריבית ששילמת הייתה נמוכה יותר מאותו מדד, הריבית הראלית תהיה ההפרש ביניהם.

ריבית אפקטיבית – סך הריבית ששילמנו בפועל בחישוב של ריבית מצטברת.

עכשיו כשאתם מכירים קצת יותר, ולפני שאתם לוקחים הלוואה, חשוב תמיד לבדוק את גובה הריבית. הבנה של דירוג האשראי, הגורמים המשפיעים עליו ויישום ההמלצות הניתנות באפליקציית קפטן קרדיט, יעניקו לכם יותר ידע, הבנה מעמיקה וכוח מיקוח גדול יותר מול נותן האשראי. 

 

דילוג לתוכן