על סמך מה נקבע הדירוג שלי?

דירוג האשראי שלך מחושב ע"י שקלול של נתוני היסטוריה פיננסית, עמידה בתשלומים בזמן, היקף ההתחייבויות (הלוואות, משכנתא וכו') ומאפייני ההתנהלות השוטפת שלך בהשוואה לכלל אזרחי המדינה. עוד מידע על הדירוג שלך ניתן למצוא באפליקציה. הדירוג לא כולל פרמטרים על רמת הכנסה ונכסים או נתונים דמוגרפיים כגון: דת, גזע, מין, גיל, מצב משפחתי, לאום וכו'.

דילוג לתוכן