מי הם הגופים המדווחים למאגר הנתונים?

המערכת אוספת נתונים על כל לקוח במערכת, כלומר על כל אדם בגיר (שמלאו לו 18 שנים) שמקור מידע דיווח לגביו נתוני אשראי, לרבות בפעילותו כעוסק.
מקורות המידע המדווחים למערכת- https://general.creditdata.org.il/portal-ashrai-app/corporations-list/CP

דילוג לתוכן