האם ההצעות המוצעות לי מובטחות?

הצעות ההלוואה שמוצעות בקפטן מותנות באישור וחיתום סופי של נותן האשראי, ומימושן נתון לשיקול דעתו.

דילוג לתוכן