מי קובע את הדירוג שלי?

דירוג האשראי האישי נקבע על ידי לשכת האשראי שהוסמכה לכך מטעם בנק ישראל ומתבסס על המידע המרוכז במאגר נתוני האשראי של בנק ישראל.

דילוג לתוכן