מאיפה יש לכם את כל המידע עלי?

כל המידע הנאסף עליך מגיע אל הקפטן ישירות ממאגר נתוני האשראי שמנהל בנק ישראל, וכולל נתונים רבים אודות ההתנהלות הפיננסית שלך. המידע כבר קיים במאגר ולקפטן היכולת להנגיש לך את המידע הזה.

דילוג לתוכן