מה זה מיופה כוח בתמורה?

מיופה כוח בתמורה הוא יועץ פיננסי אשר רשום במערכת נתוני אשראי כגורם אשר עוסק בייעוץ ללקוחות בנושא אשראי. מיופה כוח בתמורה רשאי לקבל ממערכת נתוני אשראי את דוח ריכוז הנתונים של הלקוח, בתנאי שהלקוח נתן לו את הסכמתו לכך על ידי חתימה על טופס ייעודי (ההסכמה יכולה להיות חד פעמית או לתקופה שלא עולה על 3 שנים). . פרטי מיופי הכוח בתמורה מפורסמים באתר האינטרנט של מערכת נתוני אשראי.

דילוג לתוכן