הופיעה לי הערה באפליקציה "היסטורית אשראי קצרה"- מה זה אומר?

ישנן 3 סיבות אפשריות:
1. בעל החשבון קטין או מנהל חשבון במשך פחות מ3 שנים.
2. תושב חוזר בעל תז ישראל שפתח חשבון רק לאחרונה.
3.בקשה לאי הכללה בבנק ישראל- כלומר, הועברה בקשה מצדך למחיקת נתוני האשראי שלך מהמאגר. מאוד לא מומלץ.

דילוג לתוכן