כשפניתי לבנק ישראל בבקשה למשוך את דוח האשראי שלי, נאמר לי כי הדוח החינמי שלי כבר נמשך. איך ניתן לקבל אותו?

ייתכן כי נתת יפוי כח לנותן אשראי שמשך עבורך את הדוח. על פי חוק, נותן האשראי שמשך את הדוח שלך דרך המערכת שלנו חייב לספק לך העתק שלו. על פי ההנחיות החלות עלינו, אנו לא שומרים את הדוחות במאגרי המידע של החברה.

דילוג לתוכן